Nyhedsbrev #4

Click here for an English version of the newsletter.

Kære kollegaer,

Vi er nu gået ind i årets sidste måned, og inden længe står julen for døren. Derfor må det også være på sin plads med en lille julehistorie :) Mere om dette sidst i nyhedsbrevet!

Lokal strategiudvikling
I forlængelse af vores nye organisering af forskningsgrupper, institutter og administrative enheder vil de kommende måneder stå i den lokale strategiudfoldelses tegn. Jeg har således bedt institutterne og vores administrative enheder komme med forslag til, hvilke indsatser de vil satse og fokusere på i de kommende år. Jeg ved, at der allerede arbejdes intensivt på dette mange steder.

Vores fakultetsstrategi sætter en fælles ramme og retning for vores bestræbelser, men de enkelte enheder på fakultetet står med meget forskellige muligheder og udfordringer. Vi skal derfor ikke alle gøre det samme, men hver især have modet til at fokusere på de indsatser, hvor vi kan gøre den største forskel. Og I ved bedst, hvor det er. Vi skal arbejde i samme retning, men ikke ensrettes!

Det kræver, at vi har tillid til og respekt for, at alle arbejder hårdt, men på forskellig vis, for at nå vores fælles mål. Det kræver også, at vi koordinerer og hjælper hinanden, så vi undgår dobbeltarbejde og i stedet kan høste synergier på tværs af fagligheder og geografi. Jeg vil selv arbejde hårdt for, at det skal lykkes.

Jeg glæder mig allerede til at se forslag fra institutter og administrative enheder, der er både visionære og modige – og som hjælper med at udleve vores fælles strategi. Nogle af de forslag, der kommer, vil formentlig skulle understøttes af strategiske midler. I marts 2016 vil institutlederkredsen med hjælp fra Akademisk Råd og den nyetablerede Uddannelseskomité vurdere disse forslag. Personligt vil jeg lægge vægt på forslag med gennemslagskraft, som er tværgående, nytænkende og med til at gøre os unikke. Vi har rigtig meget at byde på!

Husk hjemmesiden
I tillæg til de lokale indsatser er der også fuld gang i implementeringen af de tværgående indsatser, som I løbende kan læse mere om på strategy.sam.sdu.dk. Jeg er således rigtig glad for, at vores nye Uddannelseskomité er ved at være på plads og snart kan tage fat på arbejdet med at udvikle vores uddannelsesportefølje. SDU ASC (vores nydannede Academy for Societal Change) har også fået en flyvende start og tegner til at blive et unikt initiativ, der er med til at understrege, at vi her på fakultetet kan og vil bidrage til at løse de store samfundsmæssige udfordringer på tværs af faglige og geografiske skel. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde!

Finanslov 2016 indvarsler nye besparelser på universiteterne
Rektor kunne i forrige uge fortælle om de forventede konsekvenser af Finanslov 2016. Den varsler desværre færre midler til universiteterne i de kommende år. Selvom vi endnu ikke kender de præcise konsekvenser, sætter vi her på SDU allerede nu gang i en proces, der skal forberede os på mulige kommende besparelser. Det er rettidig omhu!

Jeg er naturligvis helt enig med rektor, når han skriver, at det ikke giver mening at anvende grønthøstermetoden. Vi skal have modet til at foretage strategiske til- og fravalg. Kun på den måde kan vi bevare og styrke kvaliteten og relevansen af vores uddannelser og forskning.

Frem mod marts 2016 skal vi derfor sammen med de øvrige fakulteter og fællesområdet komme med forslag til til- og fravalg i de kommende år. I modsætning til de andre fakulteter har vi dog allerede gennemført en grundig evaluerings- og strategiproces, som giver os et yderst kvalificeret grundlag at basere vores forslag på. De andre fakulteter har derimod lidt travlt… :)

Vores institut-, studie- og administrative ledere er således allerede i fuld gang med at udvikle Samfundsvidenskabs forslag. Akademisk Råd, Samarbejdsudvalget og Uddannelseskomitéen vil alle blive inddraget i at kvalificere forslagene, inden de fremsendes til direktionen og bestyrelsen.

Vi ved endnu ikke, hvad konsekvenserne i sidste ende vil blive for Samfundsvidenskab, men med den økonomiske genopretning, vi netop har været igennem, har vi heldigvis fået skabt en økonomi, der gør det muligt for os at indfase eventuelle besparelser på en fornuftig og hensigtsmæssig måde.

Med andre ord: Vi er som fakultet både godt forberedt på og rustet til at møde de nye udfordringer.

Nyt om institutledere
Professor Niels Vestergaard tiltræder stillingen som institutleder på Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) med virkning fra 1. januar 2016. Det er jeg personligt meget glad for. Niels er en erfaren og meget konstruktiv medspiller i vores institutlederkreds, og han har på forbilledlig vis varetaget opgaven som konstitueret institutleder i Esbjerg siden oktober 2014.

Vi forventer også at have en ny institutleder på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på plads inden jul. Derimod er det desværre ikke lykkedes os at finde en ny institutleder til Juridisk Institut endnu.

SDU effekten - en lille julehistorie!
IVØ-Analyse har sammenlignet vores studerende med samfundsvidenskabelige studerende fra landets øvrige universiteter. Fokus har været på de studerendes baggrund, og hvordan de klarer sig efter endt uddannelse. Rapporten fra IVØ-Analyse viser et billede af vores studerende, som jeg synes, vi med rette kan være meget stolte af. Vi optager i (langt) højere grad mønsterbrydere end de andre universiteter, og alligevel klarer vores studerende sig lige så godt bagefter målt på beskæftigelse og indkomst. Vi løser med andre ord en stor og vigtig samfundsopgave ved også at give mindre privilegerede unge et uddannelsesløft uden at gå på kompromis med kvalitet og relevans. Det er rigtig godt gået af jer, og det gør mig både glad og stolt over den indsats, I hver dag yder for dette sted.

I kan læse mere om den spændende analyse her: strategy.sam.sdu.dk

/Nikolaj