Nyhedsbrev #2
Click here for an English version of the newsletter.

Kære kollegaer,

Vi har nu fakultetets strategi på plads! Den reviderede strategi blev vedtaget på institutledermødet i går og kan læses her: strategy.sam.sdu.dk. Jeg synes, at vi sammen er lykkedes med at lave en modig strategi, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for de mange konstruktive høringssvar, som har været med til at gøre den endnu bedre.

Nu går vi for alvor i gang!
Vi er dog langt fra i mål. Det er nu, strategien skal omsættes til handling - og det kommer til at kræve kræfter og tage tid. De ændringer, som strategien lægger op til, klares ikke fra den ene dag til den anden. Vi skal have kvalitet og holdbarhed i løsningerne, og derfor skal de også udvikles af jer, der har den fornødne viden, og som berøres af dem. Lokalt ejerskab og faglighed bliver helt afgørende i det forestående arbejde med at få tingene til at ske.

Fra dekanatets side vil vi have konstant fokus på at koordinere processen og sammen med institutlederne og studielederne følge op på, at strategien bliver omsat til handling. Vi vil være garanter for, at organisationen indfrier det høje ambitionsniveau, som strategien sætter.

Færre men stærkere forskningsgrupper
Vi har faktisk allerede taget hul på en del af arbejdet. På institutterne er I langt med at danne nye forskningsgrupper på tværs af eksisterende institutskel, så vi får færre og stærkere grupper og undgår den uhensigtsmæssige parallelopbygning af miljøer, der har kendetegnet fakultetet.

Som et eksempel kan nævnes regnskabsmiljøerne i Kolding, Odense og Slagelse, hvor man har indledt drøftelser om mulige samarbejder om uddannelser og forskning i fremtiden. Læs også interviewet med Mette Lund Kristensen om dannelsen af en ny fælles forskningsgruppe på tværs af Slagelse og Odense. Jeg vil gerne takke jer alle for at gå konstruktivt ind i dette svære, men vigtige arbejde for fakultetet!

Når tegningen til de nye tværgående forskningsgrupper og organiseringen af disse ligger færdig efter ferien, skal vi finde ud af, om det giver anledning til at ændre i institutstrukturen. Dette vil i så fald ske med inddragelse af Samarbejdsudvalget og Akademisk Råd, og det vil også kræve bestyrelsens godkendelse. En sådan godkendelse kan tidligst foreligge i forlængelse af bestyrelsens næste møde i slutningen af september. Indtil videre bevarer alle derfor deres nuværende instituttilhørsforhold.

Økonomien
Jeg ved, at der ude i miljøerne er en betydelig bekymring for konsekvenserne af det økonomiske underskud på fakultetet. Jeg har hele tiden insisteret på, at vi ikke må lave tilfældige besparelser efter grønthøstermetoden, og at selvevalueringen og strategien derfor først skulle på plads. Det er de nu, og med afsæt i disse er vi derfor også i fuld gang med at lægge en plan for en økonomisk genopretning, som samtidig sikrer fakultetets strategiske udvikling i de kommende år.

Den endelige plan kan involvere forskellige elementer, herunder reducering af driftsomkostninger, annullering af planlagte stillinger, frivillige aftrædelser for medarbejdere omfattet af statens regler om senior- og fratrædelsesordninger og egentlige afskedigelser. Hvis det sidste skulle blive nødvendigt, vil det naturligvis ske med inddragelse af Samarbejdsudvalget og øvrige relevante aktører, og det vil også skulle godkendes af bestyrelsen på deres næste møde i september.

Jeg er klar over, at jeg ikke kan fjerne eventuelle bekymringer ved at skrive dette ud til jer, men I har krav på en så klar og åben kommunikation som muligt, og da jeg ved, at netop vores økonomiske situation har givet anledning til en del uro, vil jeg hellere erstatte rygter med konkret information om det videre forløb.


På trods af disse udfordringer, er jeg optimistisk for vores fakultet. Jeg er helt overbevist om, at vi med denne strategi har sat den rigtige retning, selvom det bliver et langt sejt træk at udleve den. Jeg håber derfor, at I alle vil bidrage konstruktivt og være med til at skabe et stærkere fakultet for os alle.

Vi vender tilbage med flere nyhedsbreve efter ferien, men hvis I har spørgsmål eller savner information, vil jeg opfordre jer til at tage fat i jeres gruppeledere, institutledere eller administrative ledere.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer!

/Nikolaj