Nyhedsbrev #1
Click here for an English version of the newsletter.

Kære alle,

I sidste uge sluttede høringsfasen, og jeg vil gerne takke for konstruktive og detaljerede høringssvar. Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvordan vi kan indarbejde dem i strategien. Det er mit håb, at vi kan sende den endelige strategi ud i løbet af 14 dage.

Der er dog allerede nu igangsat en række initiativer med afsæt i strategiarbejdet: Helt konkret har jeg bedt institutlederne om at inddrage deres gruppeledere i at se på, hvordan vi kan reorganisere vores fagmiljøer, så vi undgår parallelle miljøer og mindre/svage miljøer. Jeg ved, at der ude på institutterne foregår livlig aktivitet på dette område. 

På uddannelsesområdet er en arbejdsgruppe med prodekan Ole Friis i gang med overvejelser om en styrket studielederrolle i fremtiden. Mere om dette initiativ senere.

På efter- og videreuddannelsesområdet arbejdes blandt andet med tiltag, der skal sikre en hurtig aflæsning af behov i omgivelserne og dertil matchende løsninger af høj kvalitet. Læs interviewet med Søren Land, leder af Mastersekretariatet, her.

Dekanatet har hørt fra medarbejdere, der ønsker en hyppigere og mere klar information om processen. Derfor vil vi fremover sende nyhedsbreve som dette ud med link til nyheder på strategy.sam.sdu.dk. Vi håber, at det giver jer et bedre overblik i forhold til strategien, og de ændringer, den vil medføre, men jeg vil gerne opfordre jer til at spørge jeres gruppeledere eller institutledere, hvis I savner information eller har konkrete spørgsmål. De er i en bedre position til at kunne svare på disse. 

Jeg er opmærksom på, at der i forbindelse med strategiprocessen og de forandringer, der følger i kølvandet på den, naturligt kan opstå usikkerhed hos medarbejderne. Ikke mindst for dem, der ikke er fastansatte, og som derfor måske i særlig grad tænker over deres fremtid. Det har jeg stor forståelse for. Her er afklaring omkring fagmiljøer og institutters organisering samt vores aktuelle økonomiske udfordringer vigtig. Derfor begynder vi her. Vi vil forsøge at komme gennem denne etape så hurtigt som muligt - dog uden at det går ud over kvaliteten. Jeg har i den forbindelse bedt institutledere og de administrative ledere om allerede nu at komme med input til, hvordan vi får bragt balance i vores budget igen fra 2017/2018 med afsæt i den nye strategi og den overståede selvevaluering.

Næste nyhedsbrev kommer, når vi melder strategiplanen ud. I det vil vi også fortælle om flere af de tiltag, vi allerede ser spire på fakultetet - blandt andet om øget formaliseret samarbejde mellem forskningsgrupper på tværs af campusbyer, hvor nogle fagmiljøer - som nævnt ovenfor - er nået rigtigt langt.

/Nikolaj